Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2014

00wildstrawberry
13:55
Znaleźć człowieka, z którym można porozmawiać nie wysłuchując banałów, konowałów, idiotyzmów cwaniackich, łgarstw, fałszywych zapewnień, tanich sprośności lub specjalistycznych bełkotów "fachowca", dla którego branżowe wykształcenie plus umiejętność trzymania widelca jest całą jego kulturą, kogoś bez płaskostopia mózgowego i bez lizusowskiej mentalności - to znaleźć skarb.
— Waldemar Łysiak
Reposted fromAllyx Allyx viafantasymy fantasymy
00wildstrawberry
13:55
7317 99e7
Reposted fromflesz flesz viafantasymy fantasymy
00wildstrawberry
13:54

 

- Znasz to uczucie?- Jakie? - Kiedy patrzysz na kogoś i wiesz, że on nie czuje tego co Ty?

Reposted fromsweetnothingg sweetnothingg viapaasiak paasiak
00wildstrawberry
13:54
4662 9784
Reposted fromClary Clary viapaasiak paasiak
00wildstrawberry
13:54
czasem mam lat cztery
a czasem cztery tysiące
— staff
00wildstrawberry
13:54
Lubię takie pieprzone, drobne rzeczy, jak trzymanie za rękę i szczery uśmiech.
— do Ciebie
Reposted fromchocoway chocoway viapaasiak paasiak
00wildstrawberry
13:54
6617 8dee 500
Reposted fromleukopenia leukopenia viapaasiak paasiak
13:54
2758 b98f
Reposted fromkniepuder kniepuder viapaasiak paasiak
00wildstrawberry
13:54
Raz w życiu pomyliły mi się kroki i od tego czasu chodzę krzywo.
— Marek Hłasko
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viapaasiak paasiak
00wildstrawberry
13:54
00wildstrawberry
13:54
5673 6d74 500
00wildstrawberry
13:54
Często się zdarza, że dopiero przyszłość pokazuje nam, ile coś było warte.
— Haruki Murakami
00wildstrawberry
13:53
Reposted fromshakeme shakeme viavesania vesania
00wildstrawberry
13:53
Dobrą książkę poznasz po godzinie, o której kładziesz się spać.
Reposted frombng123 bng123 viafruitlicious fruitlicious
00wildstrawberry
13:52
8616 f7f0
Reposted fromsneakyy sneakyy viapaasiak paasiak
00wildstrawberry
13:52
6464 8657 500
Reposted fromposzum poszum viavesania vesania
00wildstrawberry
13:52
I wreszcie moja dusza wybucha i krzyczy, jakże rozsądnie: "Gdziekolwiek, gdziekolwiek, byle poza ten świat!"
— Ch. P. Baudelaire
00wildstrawberry
13:52
3237 e12c
13:52
3209 7e8d
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viabrianmay brianmay
00wildstrawberry
13:52
3522 a723
Reposted fromAng3ll Ang3ll viabrianmay brianmay
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl