Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2014

13:51
1476 a62f 500
Reposted fromkattrina kattrina viabrianmay brianmay
00wildstrawberry
13:51
Jeśli zwątpisz choć raz 
To choćbyś z pistoletem zaszedł mi drogę 
Powrotów nie będzie
— hey
Reposted fromkatalama katalama viabrianmay brianmay
00wildstrawberry
13:51

Zastanawiam się dlaczego ja i ty nie daliśmy rady być razem,

przecież dziś nie jest lepiej nie jest dobrze

może trzeba to przeczekać ale nie wiem czy to jest mądre

— PEZET
Reposted fromgacior gacior viabrianmay brianmay
00wildstrawberry
13:51
I'm fine..
Reposted fromskraweksiebie skraweksiebie viabrianmay brianmay

June 17 2014

00wildstrawberry
23:10
Urodziłeś się, ponieważ będziesz dla kogoś bardzo ważny.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasamozatrucie samozatrucie
00wildstrawberry
23:10
znowu na nic przydam się
lepiej chyba pójdę spać
— Szklany człowiek
00wildstrawberry
23:10
9401 1b27 500
Reposted fromkropq kropq viasamozatrucie samozatrucie
00wildstrawberry
23:10
znów mi przykro. [...] chcę wyjść stąd i kurwa zniknąć. 
— Blizna
00wildstrawberry
23:10
5014 0ee0
00wildstrawberry
23:10
2962 6a83
Reposted fromoopsiak oopsiak viamoreorless moreorless
00wildstrawberry
23:05

Niektórzy ludzie uważają, że mogą wejść i wyjść z naszego życia, pewnego dnia będą zaskoczeni zamkniętymi drzwiami.

— GOSSIP GIRL
Reposted fromMissMurder MissMurder viaWrongway Wrongway
00wildstrawberry
23:05
- Uśmiechnij się. Nie jest źle. - Wszystko mi się sypie i nawet nie wiem, co w pierwszej kolejności łapać. - Uśmiech - żebyś przypadkiem go nie zgubiła. A reszta się ułoży.
— 15.06.2014
Reposted fromnotforgetme notforgetme viaWrongway Wrongway
23:05
Wszystko kurwa skręca
— Artur Rojek
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viabrianmay brianmay
00wildstrawberry
23:05
00wildstrawberry
23:05
9871 2aaf
Reposted frompuzzle puzzle viabrianmay brianmay
00wildstrawberry
23:04
6250 db91 500
Reposted fromretaliate retaliate viamoreorless moreorless
00wildstrawberry
23:04
3451 ff85
Reposted fromDoopamina Doopamina viamoreorless moreorless
00wildstrawberry
23:04
4638 3a0d
Reposted fromretaliate retaliate viamoreorless moreorless
00wildstrawberry
23:04
3297 ad77
Reposted fromdusielecc dusielecc viamoreorless moreorless
00wildstrawberry
23:04
1485 e6f3
Reposted fromdusielecc dusielecc viamoreorless moreorless
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl